תאורה שלנו במשרד המכירות של פרויקט בבלי בראשית

אדריכלים: מקיטה סלומון