משרד אדריכלים 

אדריכל: קסל אדריכלות
תאורה: לוצ'ה תאורה