אחסנה:

אחסנת הסחורה עד למועד האספקה המקורי הינה ע”ח החברה אלא אם סוכם אחרת. במקרה של עיכוב מעל חודש מתאריך האספקה ישלים הלקוח את מלוא התשלום אחרת יחול חיוב בגין אחסנה וביטוח, למעט מקרים בהם תינתן הודעה על דחיית תאריך אספקה עד 60 יום לפני תאריך האספקה המקורי.

אספקה:

תאריך האספקה הינו משוער.
האספקה במחסני החברה ברחוב מדינת היהודים 85, הרצליה פיתוח. עיכוב במועד האספקה של עד 30 ימים לא יחשב כאיחור, עיכוב מסיבות שאינן בשליטת החברה לא יחשב כאיחור ולא ייחשב במניין.

הובלה:

הובלת הסחורה ע”י החברה הינה בתשלום.

מכירת מוצר מתצוגה:

מוצרים מתצוגה נמכרים “AS IS” ובהתאם אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה וכן, אין אחריות החברה חלה עליהם.
לא ניתן לבטל הזמנת גוף תאורה מתצוגה לאחר פירוקו ואריזתו.

אמצעי תשלום:

התשלום בכרטיס אשראי או מזומן, תשלום בשיק יכובד רק לאחר פירעון השיק.
התשלום יבוצע במעמד ההזמנה.
הסחורה תישאר בבעלות החברה עד לפירעון מלוא התמורה.

מדיניות החזרות וביטול עסקה:

החזרת מוצר ו/או ביטול עסקה יתאפשרו בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:
1. במוצר לא נעשה שימוש והוא נמצא באריזתו המקורית כשהיא שלמה.
2. ערך המוצר מעל 50 ₪.
3. המוצר לא הוזמן ו/או יוצר ו/או הוסב ו/או נצבע במיוחד עבור הלקוח.
4. ובמקרה של החזרה – המוצר הוחזר תוך 14 יום ממועד מסירתו ללקוח כשהוא שלם ובאריזתו המקורית.
5. במקרה של החזרה ו/או ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% מהעסקה.
6. ככל שמדובר במוצר שהוזמן ו/או הוסב ו/או נצבע ו/או שיוצר ו/או נחתך ו/או הותאם במיוחד עבור הלקוח/מזמין לא תתאפשר החזרה או ביטול.

תיקונים:

במידת הצורך בביצוע בדיקה ו/או תיקון לגוף תאורה, באחריות הלקוח להעביר את גוף התאורה למחסני החברה.
בדיקה ו/או תיקון שלא במסגרת האחריות יחויבו בתשלום.
בדיקת החברה תהווה ראיה לתקינות ו/או לאי תקינותו של המוצר.
החברה אחראית על תיקון הגוף שהיא ביצעה עד חצי שנה ממועד ביצוע התיקון.
אין צורך בקבלת אישור הלקוח לחיוב עד 180 ₪ + מע”מ בגין התיקון.

אחריות:

אחריות החברה לגופי התאורה הינה באתר החברה לשנה ממועד האספקה ומותנית  בהתקנת המוצר ע”י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות החברה ו/או היצרן. האחריות אינה כוללת נורות, שנאים ודרייברים, וכן גופי תאורה שנמכרו מתצוגה.
אחריות החברה לא תחול בגין נזקים שייגרמו למוצרים ו/או למזמין ו/או לרכושו ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם, כתוצאה מהתקנה ו/או משימוש במוצרים שלא בהתאם להוראות החברה ו/או היצרן.