מנורת עמידה המסתמכת על אלמט אחד, הדרך של זכוכית טהורה.
המנורה ניתנת לדימור וקיימת ב2 אורכים ובקטרים שונים.