שולחני לילדים עם מקרן, ניתן להחליף את התמונות ולהקרין על התקרה תמונות כמו פעם שהיינו קטנים!