צמוד קיר של חברת VISTOSI האיטלקית
רוחב 86 ס"מ, גובה 46 ס"מ