פרוז'קטור לד לשימוש חיצוני, אידיאלי להארת חזיתות או פריטים אדריכליים