תלוי עשוי קרמיקה, קיים בלבן או בירוק, בקטרים שונים. מצורף שרטוט